تترافرم
ارائه دهنده انواع شیشه و آیینه های رنگی
شیشه فلوت/ساده/برنز/دودی

شیشه ساده/شیشه فلوت/شیشه شفاف

 شامل انواع شیشه های شفاف از ضخامت 6 میل تا ضخامت 20میل میباشد که با توجه به ضخامت دارای کاربردهای متفاوت ساختمانی و دکوراسیونی میباشند

بیشترین مصرف شیشه در جهان مربوط به شیشه های فلوت میباشند و نسبت به شیشه های کریستال شفافیت کمتری دارند

 

شیشه برنز

 

شیشه دودی