شیشه لمینیت حمام-حمام شیشه ای-کابین دوش
تترافرم
ارائه دهنده انواع شیشه و آیینه های رنگی
حمام تمام شیشه

کابین دوش شیشه ای

شیشه های سکوریت مورد استفاده در محفظه های حمام، گرما دیده و بسیار انعطاف پذیر می باشند.محفظه های جلویی رو به بخار حمام بسیار سخت شکن و یا حتی نشکن هستند و با ضربات متعدد خرد نمی شوند از این محفظه ها می توانید برای سالیان متوالی استفاده کنید.

این کابین ها مانند دیوار عمل میکنند و مانع از ورد و خروج گرما و انرژی میشوند.فضا را از نظر دیدی و ظاهری کوچک و کم نور نمیکند.چون شیشه ها شفاف است با اجسام دیگر داخل حمام همخوانی مناسبی دارد.

 ​

 

 

 

 ​