تترافرم
ارائه دهنده انواع شیشه و آیینه های رنگی
محتوا

 

 

ماشین الات صنعت شیشه

 

 دستگاه تراش شیشه

میزبرش شیشه سی ان سی

 

 

 

 برش دستی شیشه

 

 میز برش سی ان سی

 

 

 دستگاه شستشوی شیشه