دکوراسیون اداری
تترافرم
ارائه دهنده انواع شیشه و آیینه های رنگی
طراحی اجرای دکوراسیون اداری

چگونگی طراحی محیط کار

چگونگی طراحی محیط کارچگونگی طراحی محیط کار کارکنان رابطه مستقیمی با افزایش یا کاهش عملکرد سازمانی دارد؛ عواملی وجود دارد که اگر در طراحی محیط کار کارکنان مورد توجه قرار نگیرد، کارهای سازمانی به درستی انجام نمی گیرد و با کاهش بازده مواجه خواهیم شد. بنابراین در ابتدا با پرداختن به عوامل زیر، به الگوهایی مناسب جهت طراحی محیط کار خواهیم رسید


    فضای اداری اغلب به عنوان حیطه یک فعالیت با حدودش تعریف می‌شود. ممکن است این فضا فعالیتهای متعدد و متفاوتی را در برگیرد. فعالیتهایی که بطور همزمان و یا درپی هم انجام می‌گیرند و حدود آنرا مجموعه‌ای از دیوارهای حجیم و با خط موجود در کفسازی تعیین می‌کند.

·         امروزه سهولت و سرعت درانجام وظایفی که همواره در حال تغییر است، در طراحی نقش تعیین کننده را بر عهده دارد. فعالیتهای اداری می‌بایست به منظور ابقای خود تغییر کند. به همین ترتیب می‌بایست مراحل طراحی براساس این تغییرات و نیز بر اساس قوانین موجود برای کارمندان و روابط کاری میان آنها تغییر کند،‌ بنابراین در جهت تطبیق این فعالیتهای نوین باید فضاها وسیع‌تر فرض شوند.

·         الگوهای جدید، قدیمی‌ها را با شکست مواجه کرده‌اند. فضاهای کار و فعالیت، اهداف ساده‌ای را دنبال می‌کنند و برای انجام آن فعالیتها مناسب هستند. فضاهای انفرادی، فضاهایی که به مذاکرات آرام اختصاص یافته، ‌سالنهای کنفرانس مجهز به سیستمهای مداربسته در کتابخانه‌ها، سالنهای کنفرانس و بوفه همگی فضاهایی هستند که بیشترین فعالیتها در آنها صورت می‌گیرد. این موضوع بحث اقتصادی بودن را مطرح می‌سازد، فضاهای فعالیت می‌بایست مناسب باشد تا بتواند از یک برنامه‌ریزی خوب پشتیبانی کند و فضاهای بزرگ نباید برای تمامی مدت روز بی‌استفاده باقی بمانند.

·         می‌بایست برای فعالیتها و ارتباطات محیط کار بهترین هماهنگی را پدید آورد. فضاها،‌ بلوکهای ساختاری را شکل می‌دهند که به منظور پدید آوردن دفاتری با جانمایی مناسب می‌بایست با هم متناسب در نظر گرفته شوند. این فضاها بطور همزمان قوطی‌هایی را شامل می‌شوند که فعالیتها بواسطه آنها جای خود را پیدا می‌کنند.

·         فضایی که توسط یک شخص اشغال می‌شود،که ابعاد آن بر اساس رده‌بندی شغلی، سلول و جز اصلی ساختار فضایی یک ساختمان اداری است. اتاق‌ها و سالن‌های کار از یک و یا ترکیب چند سلول حاصل می‌شوند تا خود در مرحله بعدی با هم ترکیب شده و قسمت های مختلف ارگانیسم را به وجود آورند. فضای مور نیاز یک اتاق کار متاثر از عوامل زیر می‌باشد.

·         - شخص یا اشخاص اشغال کننده و وضع آنها

·         - چگونگی و مقدار مبلمان

·         - نوع کاری که در فضا انجام می‌گیرد.

·         - عوامل دیگری نظیر شبکه واحد‌ها، ساختار نیزبر فضای اتاق کار اثر خواهند داشت.

·          

·         دفترهای عمومی باید به نحوی طراحی گردند که فردیت و آزادی نسبی هر کارمند به خطر نیافتد و فعالیت هر شخص موجب مزاحمت برای دیگران نگردد. از یک دفتر عمومی، کارمندانی استفاده می‌کنند که کارشان در ارتباط با یکدیگر است و یا کار مشترکی را انجام می‌دهند. همچنین کارمندانی که فعالیت و مراجعان آنها باعث ایجاد صدا و مزاحمت برای دیگران نشود. در دفترهای عمومی بزرگ فضاهای بدون استفاده و تلف شده به حداقل می‌رسد.

·         در سالن‌های کار عمومی میزها باید به نحوی در کنار هم قرار گیرند که باعث مزاحمت برای یکدیگر نگردند و هر شخص حریم خصوصی معینی داشته باشد. در کنار این سالن‌ها اتاق خصوصی برای رئیس بخش و اتاق جلسات قرار می‌گیرد. می‌توان برای هر سالن سرویس بهداشتی و آبدارخانه نیز طراحی نمود.

استفاده از دیواره کوتاه و پانل‌های جداکننده بین میزها حریم شخصی کارمندان را حفظ کرده و مانع از اختلال در عملکرد می گردد. این سیستم برای به اشتراک گذاری اطلاعات و تجهیزات بسیار موفق عمل می‌کند.