مختصری درباره پروژه حمام شیشه ای – اقدسیه

در پروژه اقدسیه، کارفرما حساسیت زیادی داشتند اما حمام شیشه ای بسیار زیبا و عالی انجام شد و ایشان بسیار راضی بودند. برای مشاوره رایگان با کارشناسان تترافرم تماس بگیرید.