مختصری درباره پروژه حمام شیشه ای – لواسان

حمام شیشه ای اجرا شده در لواسان از بهترین متریال تولید شده و با بهترین تیم اجرایی ظرف مدت کوتاهی پیاده سازی شد.