مختصری درباره پروژه پارتیشن شیشه ای مطب – زعفرانیه

پارتیشن شیشه ای مطب با بهترین شیشه و متریال تولید و اجرا شد و کارفرما رضایت کامل داشتند.