/شیشه/لاکوبل/شیشه/رنگی/شیشه/بین/کابینت/شیشه/بلژیکی/شیشه/کریستال/شیشه/هوشمند/شیشه/دکوراتیو
تترافرم
ارائه دهنده انواع شیشه و آیینه های رنگی
به وبسایـت شرکـت تتـرافـرم خوش آمدیـد

شیشه لاکوبل/شیشه رنگی/آینه رنگی/شیشه هوشمند

صنایع شیشه تترافرم(تتراگلس)

پیشگام در واردات- تولید- فروش -اجرای

شیشه(لاکوبل -رنگی-متلوکس-متلاک) در 40 رنگ در ابعاد جام و قواره

آینه های رنگی/ ونیزی در 6رنگ

سرامیک های شیشه ای

شیشه های هوشمند-colored glass/lacobel glass/decorative glass/smart glass


 


شیشه رنگی تترافرم پیشگام در تولید شیشه رنگی دکوراتیو واردات- تولید- فروش -اجرای شیشه های لاکوبل رنگی-متلوکس-متلاک در 40 رنگ آینه های رنگی در 6رنگ